Bio Business / R&D Center

Pangyo Office

  • 8F Pangyo Tower, 16, Pangyoyeok-ro 192-gilBundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13524 Korea
  • +82-31-701-5753 (Phone) / +82-31-701-5755 (FAX)
  • dki@dkinnotech.co.kr

Censor Business

Gwanggyo Office

  • 5F, Korea Advanced Nono Fab Center, 109, Gwanggyo-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-270 Korea
  • 031-546-7311 (Phone) / 031-546-7317 (FAX)
  • mjlee@dkinnotech.co.kr